มหกรรม “วันผู้สูงอายุสากล” ครั้งที่ 2

     องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ว่า

     ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง

     ซึ่งในปีนี้ โดยคุณเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ นายกสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริม “วันผู้สูงอายุสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท. โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น ร่วมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 การแข่งขันเปตอง และตรวจสุขภาพจากหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ การแสดงจากศิลปินอาวุโส และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่าง

     วันผู้สูงอายุสากล ถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุก ๆ สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

Related Posts
Previous
« Prev Post

ช่อง copthai tv สถานีทีวีตำรวจ

Sponsor

AD BANNER