กกพ. อบรมคนบันดาลไฟ เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทางยันปลายทาง พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

กกพ.เดินหน้าเปิดกิจกรรมอบรม
"คนบันดาลไฟ"
พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ "คนบันดาลไฟ" พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้งทั่วประเทศ ประเดิมที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบความมั่นคง และยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการติดตั้งและนำมาใช้ได้จริง นั่นคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

     โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ พันธมิตร ได้ทำโครงการ “คนบันดาลไฟ” โครงการที่เน้นการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมการเปิดฝึกอบรมในโครงการคนบันดาลไฟ ทั่วประเทศ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าพลังงานไฟฟ้า ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสร้างต้นแบบความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
     สำหรับพื้นที่แรกที่จัดกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ในหลักสูตรบูรณาการ ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว และต้องการต่อยอดในการสร้างอาชีพ และสนับสนุนพลังงานสะอาดในวงกว้าง จำนวน 100 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับและตั้งพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งการอบรมคนบันดาลไฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณอลงกรณ์ ทาอุบล คณะอนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณธีรดา ศุภะพงษ์ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และได้รับความร่วมมือจาก คุณพฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรให้เกียรติเป็นเจ้าบ้านต้อนรับคนบันดาลไฟทุกท่าน
ซึ่งหากท่านใดพลาดการสมัครหรืออบรม สามารถติดตามไลฟ์และการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.คนบันดาลไฟ.com หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

Related Posts
Previous
« Prev Post

ช่อง copthai tv สถานีทีวีตำรวจ

Sponsor

AD BANNER